Những mẫu câu bày tỏ cảm xúc bằng Tiếng Anh hay nhất

🌟🌟NHỮNG MẪU CÂU ĐỂ BÀY TỎ CẢM XÚC🌟🌟
hinh-anh-bay-to-cam-xuc-tieng-anh
1. I am angry –> Tôi tức lắm

2. I am happy –> Tôi đang vui

3. I am sad –> Tôi buồn quá

4. I am lonely –> Tôi cảm thấy cô đơn quá

5. I am bored –> Tôi thấy chán quá à

6. I am worried –> Tôi đang lo lắng

7. I am in love –> Tôi đang yêu

8. I am lovesick –> Tôi bị thất tình

9. I am proud –> Tôi hãnh diện lắm

10. I am jealous –> Tôi đang ghen

11. I am in a bad mood –> Tôi đang trong tâm trạng rất tệ

12. I am confused –> Tôi đang thấy rối rắm lắm

13. I am pleased –> Tôi đang rất khoái chí

14. I am surprised –> Tôi bị ngạc nhiên

15. I am scared/afraid –> Tôi sợ

16. I am confident –> Tôi thấy tự tin

17. I am hopeful –> Tôi đang tràn trề hi vọng

18. I am depressed –> Tôi đang thấy rất phiền muộn

19. I am shy –> Tôi mắc cỡ quá

20. I am ashamed –> Tôi thấy hổ thẹn/ xấu hổ quá

21. I am cautious –> Tôi thận trọng

22. I am disappointed –> Tôi thất vọng lắm

23. I am satisfied –> Tôi mãn nguyện rồi

24. I feel silly –> Tôi thấy thật ngớ ngẩn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *