Những câu tiếng Anh thường gặp khi Giao Tiếp

Beat it :Đi chỗ khác chơi
Big Deal ! Làm Như Quan trọng Lắm, Làm Dử Dậy !
Big Shot : Nhân vật quan trọng
Big Wheel :Nhân vật quyền thế
Big mouth :Nhiều Chuyện
Black and the blue :Nhừ tử
By the way :À này
By any means ;By any which way :Cứ tự tiện, Bằng Mọi Giá
Những câu tiếng Anh thường gặp khi Giao Tiếp

Be my guest :Tự nhiên
Break it up [:-D] ừng tay
Come to think of it :Nghĩ kỷ thì
Can’t help it :Không thể nào làm khác hơn
Come on :Thôi mà,Lẹ lên, gắng lên, cố lên
Can’t hardly :Khó mà, khó có thể
Cool it :Đừng nóng
Come off it :Đừng sạo
Cut it out :Đừng giởn nửa, Ngưng Lại
Dead End :Đường Cùng
Dead Meat :;Chết Chắc
Down and out :Thất Bại hoàn toàn
Down but not out :Tổn thương nhưng chưa bại
Down the hill :Già
What For? Để Làm Gì?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *