Những câu nói cửa miệng của người Mỹ

NHỮNG CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
——————————–

cau-cua-mieng-nguoi-my
1. Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)

2. Be good ! Ngoan nha! (Nói với trẻ con)

3. Bottom up! 100% nào!

4. Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc

5. Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!

6. Bored to death! Chán chết!

7. Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nha!

8. The more, the merrier! Càng đông càng vui
(Especially when you’re holding a party)

9. Boys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi mà!

10. Good job!= well done! Làm tốt lắm!

11. Just for fun! Cho vui thôi

12. Try your best! Cố gắng lên!

13. Make some noise! Sôi nổi lên nào!

14. Congratulations! Chúc mừng!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *