MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

There’s no way to know. – Làm sao mà biết được.
I can’t say for sure. – Tôi không thể nói chắc.
This is too good to be true! – Chuyện này khó tin quá!
No way! (Stop joking!) – Thôi đi (đừng đùa nữa).
I got it. – Tôi hiểu rồi.
Right on! (Great!) – Quá đúng!
I did it! (I made it!) – Tôi thành công rồi!
Got a minute? – Có rảnh không?
About when? – Vào khoảng thời gian nào?
I won’t take but a minute. – Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

MẪU CÂU GIAO TIẾP  TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Speak up! – Hãy nói lớn lên.
Seen Melissa? – Có thấy Melissa không?
So we’ve met again, eh? – Thế là ta lại gặp nhau phải không?
Come here. – Đến đây.
Come over. – Ghé chơi.
Don’t go yet. – Đừng đi vội.
Please go first. After you. – Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.
Thanks for letting me go first. – Cám ơn đã nhường đường.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *