Học Tiếng Anh qua truyện ngắn ý nghĩa: Rich or Poor

Poor or Rich ?

One day a rich dad took his soon on a trip to a poor village. He wanted to show his son how poor someone can be. They spend time on the farm or a poor family. At the end of the day, the dad asked : “Did you see how poor they are? What did you learn?” .

The boy answered: “We have a dog, they have four” ; “ We have a pool, they have a rivers” ;

“We buy food and they grow theirs” ; “We have walls to protect us, they have friends”

Then they left, “Thanks for showing me how poor we are” , said the boy

tieng-anh-truyen-ngan

Giàu hay Nghèo?

Ngày nọ, một người bố giàu có đưa con  trai mình đi thăm một ngôi làng nghèo. Ông định cho con trai mình trải nghiệm thấy những người khác nghèo như thế nào. Họ dành thời gian ở trong trang trại của một gia đình nghèo khó. Đến cuối ngày, người bố hỏi: “Con có thấy họ nghèo như thế nào không? Con đã học được gì?”

Cậu bé trả lời: “Nhà chúng ta có một con chó, họ có bốn con” ; “Chúng ta có bể bơi, còn họ có cả con sông” ; “Chúng ta phải mua thức ăn, còn họ tự làm ra thức ăn” ; Chúng ta có những bức tường bảo vệ gia đình, còn họ có bạn bè”.

Khi họ rời đi, cậu bé nói: “Cảm ơn bố đã cho con thấy gia đình ta nghèo như thế nào”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *