HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG CHO KHÁCH DU LỊCH

Go along the river. – Đi dọc bờ sông.

Go over the bridge. – Đi qua cầu.

Go through the park. – Băng qua công viên.

Go towards the church. – Đi theo hướng đến nhà thờ.

 

Go up the hill – Đi lên dốc.

Go down the hill.- Đi xuống dốc.

Take the first turning on the right. – Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên.

Go past the pet shop. – Đi qua cửa hàng bán thú nuôi

 

The bookshop is opposite the church.- Hiệu sách ở đối diện nhà thờ.

The bookshop is between the church and the pet shop. – Hiệu sách nằm giữa nhà thờ và cửa hàng bán thú nuôi.

The bookshop is on/at the corner. – Hiệu sách nằm ở góc phố.

The bookshop is in front of the church. – Hiệu sách nằm trước nhà thờ.

 HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG CHO KHÁCH DU LỊCH

The bookshop is behind the church. – Hiệu sách nằm sau nhà thờ.

The bookshop is next to the church. – Hiệu sách nằm sát cạnh nhà thờ.

The bookshop is beside the church. – Hiệu sách nằm cạnh nhà thờ.

 

The bookshop is near the church. – Hiệu sách nằm gần nhà thờ.

+ car park – Bãi đỗ xe
+ crossroads – Đường giao nhau
+ roundabout – Đường vòng
+ traffic lights – Đèn giao thông

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *