TOEIC Archive

thi-trong-tieng-anh

Cấu trúc và thì trong Tiếng Anh

1. Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present): S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe) S + do/does + V + O (Đối với động từ thường) Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: always, every, usually, often, generally, …