GIAO TIẾP Archive

Ban-co-biet-tieng-Anh

Bài tập về Tính từ và Trạng từ

1. Tóm tắt lý thuyết về tính từ và trạng từ Tính từ và Trạng từ là chủ điểm quan trọng lúc luyện thi TOEIC. Trong chủ điểm này, Academy.vn sẽ tập trung vào một số phần quan trọng như sau: Vị …
businessman looking to drawing business time concept on wall

How many Times và How long ?

Hỏi: Tôi hay phạm cùng một lỗi khi nói tiếng Anh. Tôi thường lúng túng khi nào thì dùng How many times và khi nào dùng How long. Có thể chỉ giúp tôi cách dùng? Trả lời: How long…? được dùng để …