General Archive

TÊN TIẾNG ANH CÁC MÔN THỂ THAO

TÊN TIẾNG ANH CÁC MÔN THỂ THAO

Horse race /hɔ:s reis/: đua ngựa Soccer /’sɒkə/: bóng đá Basketball /’bɑ:skitbɔ:l/: bóng rổ Baseball /’beisbɔ:l/: bóng chày Tennis /’tenis/: quần vợt   Table tennis /’teibl ’tenis/: bóng bàn Regatta /ri’gætə/: đua thuyền Volleyball /’vɔlibɔ:l/: bóng chuyền Badminton /’bædmintən/: cầu lông Rugby …