20 câu giao tiếp tiếng anh thường dùng

1.Give me a certain time: Cho tôi một ít thời gian.
2.Better luck next time: Chúc may mắn lần sau.
3.I’m leaving. I’ve had enough of all this nonsense! : Tôi đi đây. Tôi không chịu được những thứ vớ vẩn ở đây nữa!
4.Is your translation correct? : Dịch có đúng/chính xác không?
5.If your job really sucks, leave it : Nếu công việc của bạn tệ quá thì bỏ nó đi.
6.I’m going out of my mind! : Tôi đang phát điên lên đây!
7.I’ll be right back: Tôi quay lại ngay.
8.It’s raining cats and dogs: Trời mưa tầm tã.
9.I’m going to bed now – I’m beat: Tôi đi ngủ đây – tôi rất mệt.
10.It’s better than nothing: Có còn hơn không.

20 câu giao tiếp tiếng anh thường dùng

11.If you don’t work hard, you’ll end up a zero: Nếu không làm việc cật lực, bạn sẽ trở thành người vô dụng.
12.If you keep acting so dorky, you’ll never get a girl friend! Nếu cứ cư xử kỳ cục như vậy, bạn chẳng bao giờ tìm được bạn gái đâu!
13.I’m pretty hot at tennis : Tôi rất khá tennis.
14.I’ve told you umpteen times: Tôi đã nói với bạn nhiều lần lắm rồi.
15.I never miss a chance: Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ dịp nào.
16.It comes to nothing : Nó không đi đến đâu đâu.
17.I’m dying for a cup of coffee : Tôi đang thèm một ly cà phê.
18.It never rains but it pours : Hoạ vô đơn chí.
19.I’m not sure if you remember me: Không biết bạn còn nhớ tôi không.
20.If you’ve really decided to quit the music business, then so be it.
Nếu bạn quyết định không làm trong ngành âm nhạc nữa, vậy thì làm đi.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *