16 CÂU THƯỜNG GẶP KHI ĐI MUA SẮM.

 

No, it’s fixed price/ No bargaining, sir/madam –> Chúng tôi bán đúng giá.

Special Offer – two for the price of one –> Khuyến mãi đặc biệt – mua hai tặng một.

This is on sale –> Hàng này đang được khuyến mãi.

Sorry, we have been out of store –> Xin lỗi, chúng tôi đã hết hàng.

What size are you? –> Anh mặc cỡ nào?

What color do you like? –> Anh thích màu nào?

The changing room is over there –> Phòng thử đồ ở đằng kia.

Do they fit them? –> Có vừa không?

I’ll take it –> Tôi sẽ lấy nó.

16 CÂU THƯỜNG GẶP KHI ĐI MUA SẮM.

 

How much is it? I don’t see a price tag on it. –> Cái này giá bao nhiêu. Tôi không thấy mác giá ở đây.

I’m just looking –> Để tôi ngắm xem đã.

I’m looking for a T shirt –> Tôi muốn mua 1 cái áo phông.

Have you got any bigger size? –> Anh có cỡ lớn hơn không?

Can I try it/them on? –> Tôi thử nó được không?

They are/ it is a bit loose/tight –> Nó hơi rộng/chật

Too expensive. –> Đắt quá

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *