11 MẪU CÂU TIẾNG ANH PHỔ BIẾN TRONG GIAO TIẾP GIA ĐÌNH

1/ Would anyone like a tea or coffee?: có ai muốn uống trà hay cà phê không?

2/ Would anyone like a cup of tea? :có ai muốn uống trà không?

3/ I’ll put the kettle on: anh/em/bố/mẹ/con sẽ đun nước
4/ The kettle’s boiled: nước sôi rồi
5/ Can you put the light on?: anh/em/bố/mẹ/con bật đèn lên đi
6/ Can you switch the light on?: anh/em/bố/mẹ/con bật đèn lên đi
7/ Can you turn the light off?: anh/em/bố/mẹ/con tắt đèn đi
8/ Can you switch the light off?: anh/em/bố/mẹ/con tắt đèn đi
9/ is there anything I can do to help?:anh/em/bố/mẹ/con có giúp gì được không?
10/ Could you help me wash the dishes?: anh/em/bố/mẹ/con giúp em/anh/con/bố/mẹ rửa bát được không?
11/ I’ll wash and you dry: anh/em/bố/mẹ/con sẽ rửa bát còn em/anh/con/bố/mẹ sẽ lau khô nhé’

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *