100 Mẫu Phrasal Verbs Thường Gặp Trong Tiếng Anh

100 mẫu Phrasal Verb thường gặp khi học tiếng anh: Phrasal Verb trong tiếng Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó.
hoc-tieng-anh-verb

Phrasal Verb là gì?

Phrasal Verb (cụm động từ) trong tiếng Anh là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là CHĂM SÓC) đã chắt lọc lại 100 phrasal verb thường gặp trong tiếng Anh. Đây là những Phrasal Verb cơ bản, quan trọng nhất cho các bạn dễ học.
Lưu ý:
  • s.o viết tắt cho someone (người nào đó)
  • s.th: viết tắt cho something (cái gì đó)

Ví dụ: Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt câu: Con cái nên chăm sóc cha mẹ già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR OLD AND FEEBLE PARENTS.(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)

100 cụm động từ (Phrasal Verb) thông dụng trong tiếng anh

Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng mysel, yourself, himself, herself…) Break down: bị hư Break down: bị hư Break in: đột nhập vào nhà
Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó Bring s.th up: đề cập chuyện gì đó Bring s.o up: nuôi nấng (con cái) Brush up on s.th: ôn lại
Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó Carry out: thực hiện (kế hoạch) Catch up with s.o: theo kịp ai đó Check in: làm thủ tục vào khách sạnCheck out: làm thủ tục ra khách sạn
Clean s.th up: lau chùi Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người) Come off: tróc ra, sút ra Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó
Come up with: nghĩ ra Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
Count on s.o: tin cậy vào người nào đó
Cut down on s.th: cắt giảm cái gì đó Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính Do away with s.th: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó Do without s.th: chấp nhận không có cái gì đó
Dress up: ăn mặc đẹp Drop by: ghé qua Drop s.o off: thả ai xuống xe End up: có kết cục = wind up
Figure out: suy ra Find out: tìm ra Get along/get along with s.o: hợp nhau/hợp với ai Get in: đi vào
Get off: xuống xe Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó Get out: cút ra ngoài

Một số Phrasal Verb mang 2 ý nghĩa

Get rid of s.th: bỏ cái gì đó Get up: thức dậy Give up s.th: từ bỏ cái gì đó Go around: đi vòng vòng
Go down: giảm, đi xuống Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom) Go on: tiếp tục Go out: đi ra ngoài, đi chơi
Go up: tăng, đi lên Grow up: lớn lên Help s.o out: giúp đỡ ai đó Hold on: đợi tí
Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy Let s.o down: làm ai đó thất vọng Look after s.o: chăm sóc ai đó
Look around: nhìn xung quanh Look at sth: nhìn cái gì đó Look down on s.o: khinh thường ai đó Look for s.o/s.th: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó Look into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó Look sth up: tra nghĩa của cái từ gì đó Look up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
Make s.th up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đó Make up one’s mind: quyết định Pick s.o up: đón ai đó Pick s.th up: lượm cái gì đó lên
Move on to s.th: chuyển tiếp sang cái gì đó Put s.o down: hạ thấp ai đó Put s.o off: làm ai đó mất hứng, không vui Put s.th off: trì hoãn việc gì đó
Put s.th on: mặc cái gì đó vào Put sth away: cất cái gì đó đi Put up with s.o/ s.th: chịu đựng ai đó/ cái gì đó Run into s.th/ s.o: vô tình gặp được cái gì / ai đó
Run out of s.th: hết cái gì đó Set s.o up: gài tội ai đó Set up s.th: thiết lập, thành lập cái gì đó Settle down: ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
Show off: khoe khoang Show up: xuất hiện Slow down: chậm lại Speed up: tăng tốc
Stand for: viết tắt cho chữ gì đó Take away (take sth away from s.o): lấy đi cái gì đó của ai đó Take off: cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..) Take s.th off: cởi cái gì đó
Take up: bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học) Talk s.o in to s.th: dụ ai làm cái gì đó Tell s.o off: la rầy ai đó Turn around: quay đầu lại
Turn down: vặn nhỏ lại Turn off: tắt Turn on: mở Turn sth/s.o down: từ chối cái gì/ai đó
Turn up: vặn lớn lên Wake up: (tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậy Warm up: khởi động Wear out: mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì  có nghĩa là bị mòn)
Work out: tập thể dục, có kết quả tốt đẹp Work s.th out: suy ra được cái gì đó

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *