10 cách nhắc nhở ai đó bằng Tiếng Anh

🌟🌟🌟10 CÁCH NHẮC NHỞ AI ĐÓ BẰNG TIẾNG ANH🌟🌟🌟
10-cach-nhac-nho-tieng-anh
1. Don’t forget to do it
Đừng quên làm việc đó nhé!

2. Remember to do it.
Hãy nhớ làm việc đó!

3. You will remember to do it
Bạn sẽ phải nhớ làm việc đó

4. You won’t forget to do it, will you?
Bạn sẽ không quên làm việc đó đâu phải không?

5. Can / Could I remind you to…?
Tôi có thể nhắc nhở bạn về việc…được không?

6. I’d like to remind you about…
Tôi muốn nhắc anh về việc…

7. You haven’t forgotten about __, have you?
Bạn quên chuyện…rồi phải không?

8. I hope you haven’t forgotten to…
Tôi hi vọng bạn không quên chuyện…

9. Sorry to be a bore but do remember to…
Xin lỗi đã làm phiền nhưng hãy nhớ làm…

10. May I remind you…
Xin nhắc nhở anh…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *